Waterzuivering van afvalwater: wat zijn de opties?

Als glastuinbouwondernemer heeft u vier opties om aan de zuiveringsplicht te voldoen:
Nul-lozing, Eigen zuiveringsinstallatie, Collectief of Mobiele zuivering. Elke optie kost uiteindelijk geld, maar voor alle varianten geldt: hoe lager de hoeveelheid afvalwater, hoe lager de uiteindelijke kosten zijn.

Nullozing

Bij aantoonbare nul-lozing wordt tegenwoordig steeds meer gevraagd om een calamiteiten opvang. Indien u geen eigen zuiverings installatie heeft is een abonnement bij een mobiele zuiveraar een perfecte en goedkope oplossing.

Zelf doen, samen doen of uitbesteden

Gaat u niet voor de nul-lozingsoptie, dan blijven er voor u drie mogelijkheden over.

  1. U investeert in een door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) goedgekeurde zuiveringsinstallatie, die u zelf laat installeren en jaarlijks moet onderhouden. Ook moet u hiervoor de expertise in huis halen.
  2. U kunt ook op bepaalde locaties met andere tuinbouwbedrijven in collectief verband investeren in een zuiveringsinstallatie. In dat geval geldt er een overgangsperiode tot 1 januari 2021 om die investering te doen. Het grootste voordeel is dat u de individuele kosten voor waterzuivering hiermee kunt verlagen.
  3. U kiest voor mobiele waterzuivering. Het grootste voordeel is dat u zonder hoge investeringen aan alle eisen en plichten kunt voldoen. Voor ondernemers die aansturen op nul-lozing is mobiele zuivering ook een voordelige aanvulling voor het calamiteitenprotocol. Veldhoven Zuivert probeert binnen 24 uur uw afvalwater op te halen of ter plaatse te zuiveren en/of te ontsmetten. Mocht u volledig recirculeren en ontsmetten, maar tijdelijk filterspoelwater willen lozen, dan kan mobiele waterzuivering ook een slimme optie zijn.

Minder lozen, minder kosten

Bent u van plan om afvalwater te lozen, dan is het slim om te zorgen voor een zo klein mogelijk volume afvalwater. Elke kuub water die u weggooit kost namelijk geld. Voordat het afvalwater van uw bedrijf in de rioolbuffersilo belandt, is het raadzaam om u goed te laten adviseren over uw filtersysteem. Een kleiner volume houdt de kosten van waterzuivering beperkt. U kunt nog meer geld besparen door te kiezen voor mobiele waterzuivering. Hiermee bent u volledig ontzorgd, wat betreft waterzuivering.

Meer weten over de mogelijkheden van mobiele waterzuivering? Lees verderNeem contact op